TD&R is ingezet voor het verwijderen van een bunkervloer met een totale oppervlakte van 150m² (10m x 15m). Rondom de vloer en in het midden zijn balken aangebracht van +/- 1.10m x 1.30m en in de gehele vloer zit een stalen bewapening. Aan TD&R de opdracht om deze vloer trillingsvrij te verwijderen, aangezien de bunkervloer zich bevindt in verdacht explosief gebied.

In de vloer zijn gaten geboord en na vrijgave is de vloer rondom helemaal vrij gegraven. Vervolgens wordt de onderkant van de vloer middels een spuitlans met water vrijgemaakt tot op het boorgat. De balken worden vervolgens doorgezaagd met een draadzaag, die op verschillende punten wordt gekoeld met water. De vloer zelf wordt doorgezaagd met een zaag, hoewel deze vloer ook 0.5 meter dik is.

Als de gehele vloer in stukken is gezaagd worden de brokstukken verplaatst naar vrijgegeven gebied. De brokstukken worden gebroken en vergruist. Het vergruisde materiaal wordt afgevoerd naar een verwerker voor hergebruik.


Meer informatie