De Waddenzeedijk op Texel is op verschillende plaatsen niet veilig genoeg. In totaal wordt, in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op Texel ongeveer 14 kilometer dijk versterkt. Zo wordt er voor gezorgd dat Texel in de toekomst goed is beschermd tegen hoogwater vanuit de Waddenzee.

Voordat de dijk versterkt kan worden moet het (teerhoudende) asfalt verwijderd worden. Hein Heun Sloopwerken B.V. en TD&R zijn gezamenlijk ingeschakeld voor het rippen van het (teerhoudende) asfalt op een deel van de dijk. Hiervoor wordt eerst de teerlaag verwijderd en vervolgens wordt de asfalt laag van ca. 50 centimeter dik stuk voor stuk verwijderd.


Meer informatie