Op het gebied van sloopwerken heeft Hein Heun Sloopwerken zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een toonaangevend bedrijf in Nederland. Bij renovatieprojecten strippen wij de volledige (of deel van de) bebouwing waarna het casco weer wordt overgedragen aan de opdrachtgever. Totaalsloop gaat verder: gebouwen en installaties worden dusdanig gesloopt dat niets in het terrein aan de vroegere bebouwing doet terugdenken. Civiele aannemers hebben na de totaalsloop alle ruimte om het zogenaamde “bouwrijp” maken in gang te zetten.

Afbeelding 664 Afbeelding 1012 IMG_2344

In de retailsloop (een heel specifieke renovatiesloop) is het van belang een strikte tijdgebonden planning te hanteren. Het inzetten van mensen en materieel dient flexibel te zijn. De algehele logistiek begint al in het voortraject: het aanvragen van diverse vergunningen en het houden van bouwvergaderingen met opdrachtgevers en gemeenten. Verder speelt het plannen van personeel en het benodigde materieel voor de daadwerkelijke sloop een grote rol. Om het dienstenpakket volledig te maken, regelen wij ook de bouwopruimers, boorders en zagers, schaftvoorzieningen, toiletgroepen en schoonmakers.

HHS-renovatie & demontage (3) HHS-renovatie & demontage (1) HHS-renovatie & demontage (4)

Op deze website wordt u geïnformeerd over al onze werkzaamheden. Tot  ons sloopdienstenpakket behoort naast het afbreken van alle mogelijke gebouwen, woningen, fabrieken of objecten ook kunstwerken, viaducten en bruggen, kademuren, sluizen, strekdammen, schepen, etc. Elke mogelijke klus pakken wij op, en derhalve teveel om op te noemen. Heeft u vragen, neem dan gerust  contact met ons op.