De Hein Heun Groep volgt de principes van de kringloopeconomie en heeft dit vastgelegd in haar bedrijfsvoering. Zo hebben wij de filosofie dat alle gebruikte materialen op een hoogwaardige manier moeten worden hergebruikt in een nieuwe cyclus, zonder restproducten die alsnog gestort moeten worden. Dit wordt ook wel de Cradle to Cradle filosofie genoemd welke als een onderdeel in onze MVO (Prestatieladder niveau 3) is opgenomen.

Bij onze projecten gaan wij altijd uit van groen amoveren (duurzaam amoveren) en wordt er vooraf een stoffeninventarisatie gemaakt. Deze inspectie vooraf, geeft inzicht in de producten en grondstoffen die zich lenen voor hoogwaardig hergebruik en/of recycling, en zelfs, of complete (delen van) gebouwen hergebruikt kunnen worden. De eerste stap in dat proces is het verwijderen van alle direct te hergebruiken onderdelen. Voorbeelden zijn o.a. complete units, geveldelen, het verwijderen van reclame, lampen, geluidsapparatuur, sanitair, (aluminium) kozijnen, etc. Deze gedemonteerde onderdelen worden, indien mogelijk, direct naar een verkooppunt afgevoerd of naar onze opslag hallen waar ze gesorteerd worden opgeslagen tot een nader hergebruik. Daarna gaat men verder met het strippen van de objecten, waarbij alle niet steenachtige materialen worden verwijderd. Voorbeelden hiervan zijn het compleet demonteren van systeem binnenwanden, isolatie en ook hard minerale plafondplaten (direct naar leverancier terug voor hergebruik). De verdere vrijkomende afvalstromen worden meteen gesorteerd in monostromen (partijen van één en hetzelfde materiaal) en afgevoerd naar een dichtbij zijnde verwerker, zodat geen onnodige transporten hoeven plaats te vinden (CO2 reductie). Deze monostromen worden daarmee teruggeleverd aan de industrie als grondstoffen voor nieuwe producten. Voorbeelden zijn;

 • Afvalhout van industriële- en houtverwerkingsbedrijven wordt verwerkt tot secundaire grondstof en brandstoffen. Denk aan pallets, balken, planken en bielzen. Onbewerkt hout (A-hout) wordt als grondstof gebruikt in de spaanplaatindustrie. Het overige hout (B- en C-hout) wordt opgewerkt tot secundaire brandstof voor biomassacentrales.
 • Kunststoffen (oa. Pvc leidingen, etc.),
 • Bitumineuze mengsels (oa. Dakbedekking),
 • Metalen (ferro en non ferro),
 • Isolatie (diverse soorten) worden met nieuwe producten opgemengd,
 • Vlakglas wordt weer gerecycled tot nieuw glas,
 • Gipshoudend materiaal (oa. Metalstut wanden, plafonds)
 • Vloerbedekkingen,
 • Overig bouw en Sloopafval,
 • Afval van organische oplosmiddelen en koelmiddelen (oa.freon uit airco’s),
 • Elektronisch en radioactief afval (rookmelders).
 • Puin wordt verwerkt tot granulaten in verschillende korrelgroottes. Deze worden gebruikt als funderingsmateriaal in de wegenbouw of als grindvervanger in de betonmortel- en betonwarenindustrie

Bij onze afdeling Hein Heun Milieu komen derden, zoals industriële bedrijven, winkels, instellingen en particuliere huishoudens ook afval aanleveren. Dit wordt in diverse hallen ook weer uitgesorteerd en  op dezelfde bovenstaande wijze behandeld. Hierdoor heeft dit ons in Nederland tot een toonaangevend bedrijf  in afvallogistiek, afvalverwerking en afvalrecycling gemaakt.

 
ladder-van-lansink-nederlands