Hein Heun is een zeer betrouwbare partner op het terrein van calamiteiten tijdens brandschade- en asbestsaneringen. Door het in beheer hebben van eigen materieel, kunnen wij adequaat, flexibel en uitermate snel handelen. Zo kunnen wij in een zeer kort tijdsbestek een compleet calamiteitengebied voorzien van bouwhekken, materieel aanvoeren en/of saneerders regelen die ondersteuning kunnen bieden bij de calamiteit.

Veel Gemeenten, brandweer en verzekeraars in ons werkgebied weten ons te vinden en maken gebruik van onze kunde van de te nemen maatregelen tijdens calamiteiten.

IMG_1358 IMG_1359 IMG_1352 IMG_1363 IMG_1390 IMG_1375

Wilt u meer informatie, stuur dan  een mailtje of neem telefonisch  contact op met onze hoofdvestiging in Enschede.